78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Vodskov

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Vodskov

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Begravelsesforretning Vodskov

Hos Lavendla bedemand Vodskov tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige spørgsmål og gøremål. Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger indenfor begravelsesplanlægning. Derudover er vores begravelsesrådgivere også særligt uddannet indenfor den gældende jura på området, og kan således assistere, når boet skal gøres op og arven fordeles.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse kan være svære. Der er mange ting, som skal besluttes, og kun kort tid til det. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetidspunkter til vores kunder. Hos os, kan I booke almindelige fysiske møder, online videomøder eller telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

Bedemand møde Vodskov

Om Lavendla Begravelse Vodskov

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Vodskov?

En begravelse/bisættelse i Vodskov kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Vodskov

Lavendla Bedemand i Vodskov hjælper jer med at arrangere den type begravelse I ønsker – hvad enten det er en kirkelig eller borgerlig begravelse.

Kirkelige Begravelser i Vodskov

Kirkelige begravelser er ofte meget traditionsrige, og det som langt de fleste medlemmer af folkekirken vælger.

Vodskov Kirke: Kirken er forholdsvis ny, og blev indviet i 1909. Indtil da, havde sognebørnene benyttet Hammer Kirke i stedet for. Det var dog en længere rejse at skulle til Hammer Kirke, hver søndag. Samtidig, var befolkningstallet begyndt at stige eksplosivt. Derfor begyndte man at snakke om, om man skulle bygge en ny kirke i Vodskov. Det blev arkitekten P.V. Jensen Klint, som tegnede kirken. Grundidéen var, at Vodskov Kirke skulle falde ind i det danske landskab, og derfor valgte Jensen Klint at benytte forskellige traditionelle stilarter på kirken. Der ses således træk fra romansk byggestil, gotisk byggestil og mere moderne postreformatorisk stil. Vodskov Kirke ligger lige ved siden af busstopsstedet på Tidselbakken, og er således let at komme til med offentlig transport. Kommer man i bil, skal man køre via Tingvej og Vodskov Kirkevej, hvor der også er gode parkeringsmuligheder.

Borgerlige Begravelser i Vodskov

Såfremt der ikke ønskes en kirkelig begravelse eller bisættelse kan I få arrangeret en borgerlig begravelse. En borgerlig begravelse/bisættelse vil ske fra kapellet ved Vodskov Kirkegård.

Begravelsesplads i Vodskov

I Danmark er det tilladt for alle, uanset deres religiøse tilhørsforhold, at blive begravet på en dansk kirkegård. Det samme er gældende i Vodskov.

Vodskov Kirkegård: Kirkegården rummer alle de gængse gravtyper. Der er traditionelle gravsteder for kister og urner, fællesgravsteder for kister og urner og en anonym fællesplæne for urnegravsteder. Kirkegården ligger og omkranser Vodskov Kirke, og man kommer til kirkegården på samme måde, som til kirken.