78 70 63 63 Døgnåbent

DIN NÆRMESTE RÅDGIVER

Lavendla Bedemand Vordingborg

Ring hele døgnet

Velkommen til Lavendla Begravelse Vordingborg

Har du brug for hjælp, så ring til os på 78 70 63 63 eller tag selv kontakt til en af vores dygtige, lokale begravelsesrådgivere (bedemand).

Lavendla Bedemand Vordingborg

Begravelser kan være svære at planlægge. Der skal tages stilling til mange svære valg, som mange ikke har taget stilling til på forhånd. Der skal vælges begravelsesform, ceremoni, lokation, sendes invitationer ud, den afdødes liv skal formelt afsluttes via myndighederne og boet skal gøres op. Alt dette kan være en udfordring, når man som pårørende står i en stressfyldt situation. Derfor vælger mange at få hjælp fra en bedemand.

Hos Lavendla Bedemand Vordingborg tilbyder vi hjælp til praktiske, juridiske og personlige gøremål og spørgsmål. Vi sætter altid kunden i centrum for vores praksis, og sørger for, at både den afdøde og de pårørendes ønsker og behov bliver hørt.

Vores begravelsesrådgivere har megen erfaring indenfor bedemandsfaget og kender til alle muligheder og begrænsninger i en begravelseskontekst. Derudover er vi ligeledes særdeles kompetente indenfor de juridiske aspekter af en begravelse og kan derfor også assistere, når boet skal gøres op.

Vi ved, at omstændighederne omkring en begravelse ofte er svære og stressende. Derfor tilbyder vi fleksible mødeformer og mødetider til vores kunder. I har mulighed for at booke almindelige fysiske møder, online videomøder og telefonmøder – både indenfor og udenfor normale kontoråbningstider. På den måde håber vi, at vi kan gøre det svære lidt lettere.

 

Bedemand Vordingborg

Om Lavendla Begravelse Vordingborg

På kortet kan du til inspiration se alle kirker og kapeller i dit område.

Det er vores vision at realisere det farvel, du ønsker. Mange års erfaring har lært os, at lydhørhed overfor jer pårørende, er det afgørende for at skabe de mest personlige afskedsceremonier. Derfor har vi bygget hele vores forretning op omkring jer som pårørende.

Vi er drevet af målet om at gøre det svære lettere, og vores værdier afspejler, hvem vi er, hvad vi gør, og også hvordan vi gør det undervejs.

Vores mål er at give dig præcis den støtte, du har brug for, når du planlægger en afsked.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad kan Lavendla hjælpe med?

Lavendlas engagerade begravelsesrådgivere støtter de pårørende og sørger for at de får skabt den afsked, de ønsker. Begravelsesrådgiveren yder råd og vejledning gennem hele processen – fra første samtale og til ceremonien er afholdt. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad koster en begravelse / bisættelse i Vordingborg?

En begravelse/bisættelse i Vordingborg kan variere meget i pris. Prisen afhænger af valg af kiste, blomster mv. ligesom det har betydning, hvornår og hvor mange gange rustvognen skal køre kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

  • Begravelse fra 13.510,-
  • Bisættelse fra 11.510,-
  • Askespredning fra 9.720,-
  • Bisættelse uden ceremoni fra 8,925,-

Hvordan kan jeg få rådgivning fra Lavendla?

Lavendlas rådgivere tilpasser sig dine behov for rådgivning. F.eks kan mødet afholdes i dit eget hjem, online eller på et af Lavendlas kontorer. Du har mulighed for selv at vælge den af Lavendlas begravelsesrådgivere, du ønsker. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad skal jeg medbringe til samtalen med begravelsesrådgiveren?

Afdødes cpr.nr. er vigtigt at medbringe, da begravelsesrådgiveren skal anmelde dødsfaldet og anmode om kremering og jordfæstelse. Hvis afdøde har udfyldt “Min sidste vilje”, er det en god ide også at tage dette dokument med.

Hvor længe må der gå, før begravelsen skal finde sted?

Som udgangspunkt skal afskedsceremonien være afholdt 1-2 uger efter dødsfaldet. Det er muligt at søge om at forlænge denne frist. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er forskellen på en bisættelse og en begravelse?

Ved en bisættelsen, kremeres kisten. Ved begravelse jordfæstes kisten. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Kan jeg få et økonomisk hjælp til udgifter ifm bisættelse / begravelse?

Regler for begravelseshjælp: Er afdøde født før 1957 udbetales et minimumsbeløb på 1050 kr. Er afdøde født efter 1957 kan der søges om formuebestemt begravelseshjælp. Forsikringer og fagforeninger yder også begravelseshjælp, hvis afdøde har aftale om dette. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Hvad er fordelene ved Lavendlas mindesider?

Med en mindeside har de pårørende mulighed for at dele information om afskedsceremonien. Via mindesiden kan der ligeledes købes blomster, vises dødsannonce mv.

Mindesidens vigtigste funktion er dog at være et sted, hvor de efterlevende kan dele minder og fortællinger om afdøde. På mindesiden kan der både skrives tekst og up-loades billeder. Ring til os på 78 70 63 63 så fortæller vi dig mere.

Forskellige typer begravelser

Kistebegravelse, bisættelse eller askespredning, borgerlig begravelse eller skovbegravelse. Der findes mange måder at blive begravet på i dag. Lavendla har erfaring med alle typer begravelser, og vi hjælper dig med at planlægge lige den type begravelse, du ønsker.

Begravelse Vordingborg

Lavendla Bedemand Vordingborg tilbyder flere forskellige løsninger for begravelse i Vordingborg Kommune. Der kan være mange forskellige hensyn at tage ved en begravelse. Men hvad enten I ønsker en traditionel begravelse, bisættelse eller en alternativ begravelse, så har vores bedemænd erfaringen til at sikre at alle ønsker bliver hørt.

Kirkelige Begravelser i Vordingborg

Vælger I en kirkelig begravelse, vil ceremonien foregå i en af de 14 folkekirker, som Vordingborg Kommune råder over. Ceremonien vil blive foretaget af en præst fra den danske folkekirke og følge det evangelisk-lutherske begravelsesritual. Kirkelige begravelser er traditionsrige og tilgængelige for alle medlemmer af den danske folkekirke.

Vor Frue Kirke: Kirkens oprindelse er mudret af tidens tand, og derfor kan vi blot antage, at kirken stod færdig i 1432. Visse historiske dokumenter peger dog på, at Valdemar Atterdag skulle have grundlagt bykirken i Vordingborg som alternativ til den ældre borgkirke. I 1432 var kirken antageligt allerede i forfald, da der blev anmodet om en renovering af kirkebygningen. Dengang var kirken de almindelige borgeres kirke. Vor Frue Kirke er bygget efter middelalderens mode i gotisk stil, med himmelstræbende bygningselementer. Kirken ligger i udkanten af den gamle bydel af Vordingborg cirka 800meter fra Vordingborg Station. Kommer man i bil, er der gode parkeringsmuligheder på Kirketorvet.

Ørslev Kirke: Kirken blev opført i 1200-tallet, hvor Danmarks økonomi blomstrede. Perioden var præget af mange kirkebyggerier omkring i Danmark, hvilket også påvirkede Vordingborgs religiøse miljø. Kirken er bygget efter datidens mode i senromansk stil, med enkelte sengotiske elementer, som blev tilføjet senere. Kirkens stilistik er dermed radikalt anderledes fra Vor Frue Kirke, der hovedsageligt var bygget i gotisk stil. Ørslev kirke er sidenhen blevet udbygget af flere omgange, og fik i 1700-tallet tilføjet tårn, våbenhus og sakristi. Ørslev Kirke ligger 6,6km fra Vordingborg og kan nås i bil via Ørslevvej fra Vordingborg. Derudover er der gode parkeringsmuligheder i forbindelse med kirken.

Borgerlige Begravelser i Vordingborg

Ønskes der ikke en kirkelig begravelse kan Lavendla Bedemand Vordingborg tilbyde forskellige borgerlige begravelsesløsninger. Vi kan hjælpe med begravelser, der tilgodeser andre religiøse forhold samt ateistiske begravelser.

Kapel på Gl Kirkegård: Kapellet er bygget i en særlig antik nordisk stilistik, og kan benyttes af alle – uagtet deres religiøse overbevisning. Kapellet ligger på den gamle kirkegård i Vordingborg.

Begravelsesplads i Vordingborg

Vordingborg Gammel Kirkegård: Kirkegården ligger ud til havet i naturskønne omgivelser. Kirkegården blev anlagt og indviet i 1841 og er senere blevet udvidet i 1894 og 1957. Kapellet på kirkegården er ligeledes fra 1800-tallet og stod færdigt i 1860. Kirkegården kan nås via Færgevej, hvor der også er gode parkeringsmuligheder.

Vordingborg Ny Kirkegård: Kirkegården blev indviet i 1902, og rummer adskillige traditionelle og moderne gravsteder. Kirkegården ligger tæt ved skoven på Skovvej, og har i dag cirka 2062 gravsteder. Ønsker man et gravsted her, kan man få traditionelle gravsteder for både kister og urner og fællesplænegravsteder for kister og urner med og uden plade. Kirkegården nås lettest via Skovvej, hvor der også er gode parkeringsmuligheder.