78 70 63 63 Døgnåbent
Hjem / Om Lavendla / Handelsbetingelser / Handelsbetingelser – Lavendla Terapi

Handelsbetingelser – Lavendla Terapi

Aftalen

 • Nærværende vilkår skal gælde for opdraget mellem Kunden af en ydelse (”Kunden”) og Lavendla ApS, Cvr-nr.: 42 62 53 02, (”Lavendla”). Vilkårene gælder alle opdrag som Lavendla udfører for Kundens regning. Kunden accepterer ved sin bestilling nærværende vilkår. 
 • Lavendla tilbyder momspligtige tjenester indenfor terapi, coaching, rådgivning og relaterede tjenester. 
 • Lavendlas rådgivnings- og terapiydelser kan udføres af Lavendlas underleverandører (”Behandler”), hvilke alle er godkendt individuelt af Lavendla. Lavendla yder ikke terapi eller behandling med karakter af anden egentlig sundhedspleje, hvilke ydelser kan være momsfritaget. Sådanne tjenester kan dog leveres gennem Lavendlas matchningstjeneste, som er tilgængelig på hjemmesiden, hvorved bemærkes, at ydelserne leveres af eksterne samarbejdspartnere.
 • Lavendlas rådgivnings- og terapitjenester bør ikke anvendes i situationer, der kræver akut mental sundhedspleje, eller som kræver direkte og akutte medicinske foranstaltninger. I sådanne situationer skal den pågældende altid kontakte 112 eller nærmeste akutmodtagelse inden for det almindelige sundhedssystem. 
 • Kunden kan påberåbe sig de i ordrebekræftelsen anførte vilkår, hvilke vilkår har forrang for nærværende generelle handelsbetingelser. Generelle oplysninger, som Lavendla har fremsat på internettet, i brochurer o.l. gælder ikke.
 • Lavendla forbeholder sig ret til at afvise en ordre. Falske bestillinger samt andre typer af bedrageriforsøg vil blive politianmeldt. 

Priser, levering og leveringstider

 • Priserne er tilgængelige på hjemmesiden eller leveres ved tilbud. Priserne kan variere afhængigt af den valgte Behandler. Priserne på hjemmesiden kan ændres, hvorfor det er altid, er den pris, der fremgår af din ordrebekræftelse, som gælder. 
 • Samtlige priser på ydelserne er inklusive moms 25%. 
 • Lavendla tager forbehold for prisjusteringer for ændrede priser fra leverandører, valutaændringer, lagerændringer og evt. tekniske fejl i webtjenesten, browsere eller server. Skulle det ske, at prisen ændres efter bestillingen, er bekræftet, har Kunden mulighed for at ændre eller annullere bestillingen. 
 • Tidspunktet for den af Kunden valgte tjenesteydelser varierer afhængigt af ydelsens karakter, samt hvor og hvornår Kunden ønsker, at denne skal foregå. 
 • Lavendla er ikke ansvarlig for et eventuelt tab – hverken direkte eller indirekte – som Kunden måtte lide.

Booking – Møder, hjemmebesøg og besøg i vores lokaler

 • Booking af en speciel Behandler kan gennemføres via vores hjemmeside. Før du kan gennemføre reservationen, skal betaling foretages. Hvis du ikke ved, hvilken Behandler du vil booke, bedes du udfylde kontaktformularen via vores hjemmeside eller kontakte os telefonisk. Efter modtagelse af anmodningen sender vi dig et tilbud, som du skal bekræfte, for at reservationen kan gennemføres. Bookingbekræftelse sendes altid via e-mail efter gennemført booking.  
 • I forbindelse med booking vælger du, om behandlingen skal foregå fysisk i Lavendlas lokaler, via hjemmebesøg eller eksternt via videoopkald eller telefonopkald.  
 • Alle ydelser udføres af personale eller underleverandører til Lavendla. 
 • Video- og telefonopkald:
  1. For at behandlingen kan udføres via video- eller telefonopkald, er du ansvarlig for at have det nødvendige udstyr (såsom en telefon eller computer) samt forbindelse (såsom internet, mobildækning og telefonnetværk) for at kunne modtage telefonopkald   eller forbinde dig til videomødet.  Eventuelle omkostninger, du måtte pådrage dig i forbindelse hermed afholdes af dig.
  2. For at gennemføre videomøder antages det også, at din telefon / computer har software og webbrowser, der er kompatibel med den videoopkaldstjeneste, vi bruger. Det forventes endvidere, at du indtaster din e-mailadresse for at oprette forbindelse til videomødet.  Oplysninger om, hvilken video- og opkaldstjeneste der bruges, gives altid, inden du gennemfører din reservation. I god tid før den planlagte behandling modtager du et link sendt til den e-mailadresse, du har angivet, som du bruger til at oprette forbindelse til videomødet.
 • Vilkår og betingelser for booking:
  1. Aflysninger kan foretages til og med 24 timer før starttidspunktet for den planlagte behandling.
  2. I tilfælde af forsinkelse eller udeblivelse, vil du blive opkrævet den fulde pris for behandlingen, selvom du ikke møder op til aftalen.
  3. I tilfælde af at terapeuten eller coachen er forhindret i at deltage, f.eks. på grund af sygdom, og derfor ikke kan udføre din bookede behandling på det aftalte tidspunkt, vil vi straks kontakte dig for at omlægge tidspunktet eller tilbyde dig en anden terapeut eller coach. 

Betalingsvilkår

 • Kunden er betalingsansvar over for Lavendla for bestilte tjenesteydelser.
 • Bookinger betales ved bestilling. Når du booker en tid til behandling eller rådgivning bliver du ført direkte til betalingssiden. Her kan du vælge at betale med kort eller MobilePay.
 • Lavendla samarbejder med Stripe, som leverer betalingsløsning på vores hjemmeside. Du kan vælge at betale med kort eller MobilePay. Når du betaler for din ordre ved hjælp af Stripes betalingsløsning, skal du acceptere Stripes vilkår og betingelser, der gælder mellem dig og Stripe. 

Fortrydelsesret

 • Du har ret til at annullere din bestilling inden for 14 dage fra den dag du modtog ordrebekræftelsen. For at udøve din fortrydelsesret, skal du skriftligt meddele Lavendla, at du ønsker at udøve din fortrydelsesret, hvilken meddelelse skal være kommet frem inden ovennævnte frist. 
 • Kunden accepterer, såfremt den bestilte ydelse nødvendiggør dette, at Lavendla påbegynder behandlingen og bestillingen indenfor tidsrammen af den fortrydelsesfrist som gælder efter Forbrugeraftaleloven. Kunden accepterer således, at der i disse tilfælde ikke er fortrydelsesret. Muligheden for ændringer i bestillingen afhænger af, hvilke tidsrammer der gives. 
 • Hvis du udøver din fortrydelsesret, refunderer Lavendla enhver betaling vi har modtaget fra dig. Tilbagebetalingen sker uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dag, hvor vi blev underrettet om din beslutning om at fortryde kontrakten.  
 • Såfremt fortrydelsesretten ønskes benyttet, skal Kunden kontakte os på [email protected] hurtigst muligt. 

Persondata

 • Lavendla er persondataansvarlig for behandling af de persondata som Kunden udleverer til Lavendla. Gennem bekræftelse af bestillingen godkender Kunden at Lavendla lagrer og anvender persondata med det formål at kunne fuldføre bestillingen samt at opretholde relationen. Kunden har til enhver tid ret til at persondata rettes, fjernes eller at meddele, at oplysningerne ikke må benyttes til at opretholde relationen. Kun Lavendla har adgang til de afgivne oplysninger, og udleverer ikke disse til tredjemand, med undtagelse til retslige formål, inddrivelse af skyld, samt de forbundne parter, herunder eksterne konsulenter, som har behov for oplysningerne til fuldførelse af bestillingen. 

Sikkerhed

 • Lavendla anvender cookies, når websiden besøges. En cookie er en tekstbaseret datafil, som lagres i brugerens computer. Cookien kan ikke identificere dig personligt, men udelukkende den browser som er installeret på computeren der anvendes ved besøget. 
 • Cookien hjælper os til at rapportere, hvor mange besøgere som anvender webtjenesten, hvilket er vigtigt for os med det formål at udvikle tjenesten. Hvis du ikke vil tillade lagring af cookies på din computer, kan du forhindre dette gennem indstillingerne i din browser. Hvordan dette gøres, beskrives på de respektive browseres hjælpesider. 
 • Vælger du at forhindre lagring af cookies, kan du ikke anvende dele af Lavendla. Visse funktioner og tjenester kommer ikke til at fungere korrekt, da webtjenesten tror, at du er en ny besøger, hver gang du åbner en ny side. Cookies lagres i den tid du er tilsluttet den aktuelle tjeneste, eller så lang tid oplysningerne påkræves for fyldestgørelse af forpligtelser eller rettigheder som er forbundet med tjenesten. 

Samarbejdspartnere

 • Lavendla samarbejder med en række eksterne forretningsdrivende. Af hensyn til visse opgavers kompleksitet, har vi valgt at lægge opgaverne hos vores samarbejdspartnere. Vi formidler kontakten til disse samarbejdspartnere, som senere vil kontakte Kunden, og desuden tage separat betaling for udførte tjenester. Den aftale Kunden indgår med disse samarbejdspartnere hæfter Lavendla ikke for, og er ikke aftalepart i. Har Kunden spørgsmål omkring vores samarbejdspartners tjenester, henviser vi til de respektive samarbejdspartnere.

Tvister

 • Enhver tvist eller uoverensstemmelse i anledning af nærværende handelsbetingelser skal, såfremt sagen ikke kan løses ved forlig, afgøres efter dansk ret, ved Københavns Byret som første instans.

Klagemuligheder

 • En klager over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. 

Kontakt os

Lavendla ApS
CVR-nr.: 42 62 53 02
Vesterbrogade 149
1620 København V

Telefon: 78 70 63 63
E-mail: [email protected]
Web: www.lavendla.dk

Opdateret 27. november 2023.